Kezdőlap

Dobrovitz.hu„Az állami kényszerrel támogatott államakarati forma (…) bármilyen társadalmi tartalmat általános érvényű jogként jelenthet ki. (…) De a társadalmi-gazdasági feltételeknek ellentmondó, azokat ignoráló tartalmú jog előbb-utóbb végül is mindig elveszti érvényességét.”

(Peschka Vilmos: A modern jogfilozófia alapproblémái, Budapest, 1972, 358-359.)